Prof. Dr. Levent PeşkircioğluPROF. DR.LEVENT PEŞKİRCİOĞLUÜROLOJİ ve ANDROLOJİ+90530 048 58 82Randevu ve İletişimİLETİŞİMMENÜ

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu

Hakkımda

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu Hakkında

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, 1966 yılında Ankara’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır.

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1995 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üroloji uzmanı ünvanını almıştır.

25 Yıl boyunca Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Peşkircioğlu, 2007 yılında Üniversite Profesörü ünvanını almıştır. Tıp Fakültesi Eğitim Başkoordinatörlüğü ve Dekan yardımcılığı görevleri yapan Dr. Peşkircioğlu, Türk Androloji Akademisinin kuruluşunda görev almış ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütmüştür.

Çoğu cinsel fonksiyon ve üreme fonksiyonu üzerine çok sayıda uluslararası ve ulusal makale ve bildirileri olan Peşkircioğlu aynı zamanda Amerikan Cerrahlar Birliği' nin aktif üyesidir.

 • Adı Soyadı: Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, FACS
 • Doğum Tarihi ve Doğum Yeri: 20 Nisan 1966, Ankara
 • Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce, Almanca

Deneyimler

 • 1995-2020 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Öğretim Üyesi
 • 1998-2000 GATA, Ankara, Üroloji AD. Tbp. Atğm. 
 • 1998-2020 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler Başkan Yardımcı
 • 2005-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Başkoordinatörü 
 • 2005-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Eğitimi AD. Öğr. Üyesi
 • 2018-2020 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD. Doktora Programı Öğr. Üyesi
 • 2010-2018 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
 • 2004 Androloji Akademisi Genel Sekreteri 

Eğitimler

 • 1977-1984 İlk-Orta Öğrenim: TED Ankara Koleji 
 • 1984-1990 Yükseköğrenim: Hacettepe Üniversitesi Tıp (İng.) Fakültesi 
 • 1990-1995 Uzmanlık eğitimi: Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji 
 • 1997 Yardımcı Doçent: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000 Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Sınavı 
 • 2007 Profesör: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sertifikalar / Üyelikler

 • 1995 Mikrocerrahi, GATA, Ankara, 
 • 2000 Eğiticilerin eğitimi, Başkent Üniversitesi, 
 • 2000 TÜYK, Eğitmen
 • 2004 Deney Hayvanları Yetki Sertifikası 
 • 2015 Amerikan Cerrahlar Birliği, Fellow (FACS) 
 • European Association of Urology (EAU)
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Organ Nakli Derneği
 • European Society of Sexual Medicine

Danışmanlığını Yaptığı Tez Çalışmaları

 1. Peyronie hastalığında vücut dışı şok dalga tedavisinin (ESWT) yeri. Dr Serkan Deveci, 2004
 2. Deneysel sol varikosel sıçan modelinde anjiyogenez inhibitörü olarak spironolaktonun testis ve izole sol vaz deferens dokuları üzerindeki etkileri. Dr M. Gökhan Köse, 2007
 3. Deneysel düşük akımlı priapizm sıçan modelinde apoptozisin rolü ve kaspaz inhibitörünün ereksiyon mekanizmasına etkileri. Dr. M. Reşit Gören, 2007
 4. Deneysel Sıçan modelinde serotonin 5-HT 3 reseptör antagonisti ondansetron ile serotonin gerialım inhibitörü fluoksetinin ejakülasyon sürecine etkilerinin karşılaştırılması. Dr Kemal Öztürk, 2008
 5. Nonobstrüktif azospermili hastalarda k*lomifen sitrat ve HCG ile ampirik tedavinin sperm elde etme başarısı üzerine etkileri, Dr. Eser Köylüoğlu, 2008
 6. Sıçan spinal kord hasarı modelinde kronik nöromodülasyon uygulamasının mesane işlevleri üzerine etkileri. Dr Şükrü Kumsar, 2009
 7. Germ hücreli testis tümörlerinde Maspin ekspresyonunun yeri ve anjiyogenezis faktörleri ile ilişkisi. Dr Hüseyin Çelik, 2010
 8. Deneysel spinal kord hasarı gerçekleştirilen sıçanlarda uzun dönem tadalafil tedavisinin korpus kavernozum fonksiyonu üzerine etkileri. Dr Serdar Toksöz, 2012
 9. Testosteron düşüklüğü olan alt üriner semptomlu hastalarda transdermal testosteron uygulamasının alt üriner sistem ve erektil fonksiyona etkisi. Dr Cem Yücel, 2013
 10. Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda transizyonel zon hacmi, total prostat hacmi, serum serbest ve total prostat spesifik antijen oranı arasındaki ilişki. Dr Burak Keskin, 2014

Mesleki Üyelikler

 • Amerikan Cerrahlar Birliği
 • European Association of Urology
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Organ Nakli Derneği
 • European Society of Sexual Medicine
 • Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
 • 1995, Ankara, GATA, Mikrocerrahi
 • 2000, Başkent Üniversitesi, Eğiticilerin Eğitimi
 • 2000, TÜYK, Eğitmen
 • 2004, Deney Hayvanları Yetki Merkezi
 • 2015, Amerikan Cerrahlar Birliği, Fellow (FACS)

Basın Görselleri

Prof. Dr. Levent PeşkircioğluProf. Dr. Levent PeşkircioğluÜroloji ve Androloji
0530 048 58820530 048 5882